Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Προς το ποτάμι - 6

Οδός Mersey ( 1948 )
Πηγή στοιχείων : Key Parott, Οι πίνακες του Allan P. Tankard ( 1897 - 1964 ) The bluecoat press 2006.

Δεν υπάρχουν σχόλια: