Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Γύρω από την οδό Lime - 2

Oδός Lime ( 1948 )
Πηγή στοιχείων : Key Parott, Οι πίνακες του Allan P. Tankard ( 1897 - 1964 ) The bluecoat press 2006.

Δεν υπάρχουν σχόλια: