Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Πλατεία Clayton - 2

Οδός Cases ( 1948 )
Πηγή στοιχείων : Key Parott, Οι πίνακες του Allan P. Tankard ( 1897 - 1964 ) The bluecoat press 2006.

Δεν υπάρχουν σχόλια: