Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Γύρω από το Mount Pleasant - 4

Mount Pleasant ( 1951 )
Παρεκκλήσιο των Ευαγγελιστών ( 1790 )
Πηγή στοιχείων : Key Parott, Οι πίνακες του Allan P. Tankard ( 1897 - 1964 ) The bluecoat press 2006.

Δεν υπάρχουν σχόλια: